lunes, 2 de febrero de 2009

CUESTIONARIO DA LECTURA DE TÁCITO


GRUPO DE TRABALLO DE 2º DE BACHARELATO
Como actividade puntuable para o segundo trimestre, tedes que ler o "Discurso de Calgaco e Agrícola" e contestar ás preguntas do cuestionario. A data de entrega é o 13 de febreiro. Fará media co examen de teoría (3 puntos). Ánimo e a traballar como romanos.

CUESTIONARIO
1. Que é a oratoria? Completa o cadro seguinte coas partes que a Retórica propón para facer un bo discurso. Podes consultar aquí. http://www.culturaclasica.com/literatura/oratoria_romana.htm

Contido das ideas:
Ordenación das ideas:
Expresión do discurso:
Recursos para memorizar:
Técnicas de declamación:

2. PARTES DO DISCURSO. Completa o cadro, despóis de consultar esta presentación http://www.slideshare.net/pvila/oratoria-presentation-826470 de Álvaro P. Vilariño.
Comezo do discurso:
Exposición dos feitos:
ARGUMENTATIO
Presentación de probas:
Refutación das probas:
Parte final do discurso:3. Cita tres escritores de oratoria en Roma.
4. Con quen se casou Cornelio Tácito? Como se titulou a obra que lle dedicou ao seu sogro?
5. Cita dúas obras de Tácito sobre a Historia de Roma.
6. Lectura. No discurso de Tácito, na conclusión de Agrícola (cap. 34) cambian as formas verbais, por que? Copia os verbos en latín e analízaos.
7. Análise e tradución:
[35] Et adloquente adhuc Agricola militum ardor eminebat, et finem orationis ingens alacritas consecuta est, statimque ad arma discursum (...)
8. Escribe algunha cita célebre de Tácito. Podes consultar: http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=961
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap20.htm

No hay comentarios: